Den 6. Juni 1887 stiftedes Morsø Biavlerforening under navnet Morsø Herreders Biavlerforening, antal medlemmer i 1887- 63  kontigent 1kr.     

                                            Rullepanel er forsynet med årets farve 2014                         

                                            Det vil sige at Morsø Biavlerforening er 127År. Det gamle arkiv her.

                                            Første medlemmer 1887: side2  side3                

                                            Video fra Skolebigård   Video 3

                                            Nationalparkens kalender klik på foto

                               

    Næste side 

Farvemærkning af dronninger

år der ender på

farve

0

og

5

blå

1

og

6

hvid

2

og

7

gul

3

og

8

rød

4

og

9

grøn

Hermed datoer for skolebigården  kl. 18.30  tirsdage
  6. maj 20. maj  3. juni  16. juni 1. juli 15. juli 29.juli 12. august 26. august 9. september

1. referat i 2014

Vi havde besluttet i bestyrelsen at prøve noget nyt for at få flere ind i foreningen.

Vi planlagde at starte op med 3 teoriaftener og efterfølgende med praktik i bigården.

Den 25. marts startede vi op efter annoncering i mors folkeblad, der var tilmeldt 14 deltagere

hvilket var over al forventning.

Med power point oplæg fra Danmarks biavlerforening gennemgik vi over 3 aftener teoretisk hvordan året forløber fra januar til januar.

Der var gennem alle aftener en god debat og magen spørgelyst hvor mange emner blev diskuteret

Ud fra dette har jeg en god fornemmelse for resten af sæsonen med det praktiske som går i gang

første gang den 6. maj og derefter hver anden tirsdag frem til vi sluttet den 9. sep. De konkrete datoer kan ses på hjemmesiden.

Vi ses den 6. maj

Varly kristensen